Vil du spille med oss?

Korps er gøy

Skjold Skoles Musikkorps har plass til alle.

Mandag og torsdag er korpsdager.
Vi øver på Skjold skole.
Individuell opplæring skjer i fortrinnsvis i regi av Bergen Kulturskole (dere må selv melde dere inn der).

Aspiranter
Det første året i korpset er man aspiranter. Individuell instruksjon 1 gang pr. uke (kulturskolen).
Fellesøving med aspirantgruppa 1 gang pr. uke, torsdager.

Juniorer
År 2 og 3 i korpset er man juniorer.
Individuell instruksjon 1 gang pr. uke (kulturskolen).
Fellesøving med juniorgruppa 1 gang pr. uke, torsdager.

Hovedkorpset
Individuell instruksjon 1 gang pr. uke (kulturskolen).
Fellesøving 1 gang pr. uke, torsdager. 
Seksjonsøvelse annen hver  mandag.

Ekstraøvelser
Ekstra øvinger blir avholdt i forbindelse med f.eks. 17. mai eller konkurranser som NM.


Kontakt oss på epost: skjoldkorps@skjoldkorps.no

Hva koster det å være med i korpset?

Her ser du en oversikt over hva det koster å være medlem i korpset.

Kontingent pr halvår Uten søskenmoderasjon Med søskenmoderasjon
Aspirant 400,- 300,-
Junior 900,- 675,-
Hovedkorps 900,- 675,-

Kulturskolen - Enkeltundervisning

Det er Bergen Kulturskole som fortrinnsvis står for den individuelle opplæringen av musikantene, og medlemmene melder seg inn der så fort som mulig. Elevene søker på skjema  her

Annet

I forbindelse med reiser og arrangementer så kan det dukke opp egenandeler, alt etter hvor mye korpset er i stand til å skaffe av inntekter fra f.eks. dugnader.
Søk
Driftes av Styreportalen AS