For nye medlemmer

Til deg som ønsker å bli medlem

Vi tar inn medlemmer fortløpende. Send oss en mail på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Korpset har vanligvis en rekrutteringskonsert i løpet av februar. Vi ønsker at alle som er medlem av korpset også skal få undervisning i Bergen kulturskole (så langt plassene rekker), så  vi har et informasjonsmøte i løpet av mars slik at nye medlemmer kan søke om plass i Bergen kulturskole innen fristen som er 1. april.  Kulturskolen gir undervisning som er støttet av Bergen kommune, og egenandelen må betales av eleven ved foresatte. Kulturskolen tar også inn etter 1. april så lenge det er plass.


Korpsøving og instrumentalundervisning

Torsdag er korpsdag og vi øver på Skjold skole.

Alle våre korps har øvinger denne dagen. Faste øvingstider er:

 • Aspirantkorpset kl 17.00 – 17.45  
 • Juniorkorpset kl 18.00 – 20.00  
 • Hovedkorpset kl 18.00 – 20.15

Hovedkorpset har og gruppeøvinger på mandager, annen hver uke på musikkrommet Skjold skole.
Messing i oddetallsuker, (uke 31, 33, osv.) og treblås i partallsuker (30, 32, osv.)

Hovedkorpset spiller i 1. divisjon når vi konkurrerer.

Instrumentalundervisning

Alle våre musikanter har spilletime alene eller i grupper med profesjonelle lærekrefter. Flertallet av lærerne kommer fra Kulturskolen i Bergen.


Hva forventes av meg og mine foreldre

Korpset har opp mot 100 aktive musikanter. Det er kostbart og krevende å drive et korps av denne størrelsen, og for å klare å drive korpset er det en forutsetning at alle bidrar. Dette er også viktig for å skape et positivt miljø.

Korpset drives utelukkende av frivillige krefter, og vi er avhengige av at alle som har musikanter i korpset er med og deltar i arbeidet.

Korps er en av få arenaer der man spiller sammen på tvers av alder, og man får et sosialt nettverk med annen ungdom og voksne.

Det er også viktig å merke seg at korps er en hobby der alle deltar og ingen er på reservebenken.

Hva forventer vi av deg som musikant?

Det å spille i korps er lagarbeid mer enn noe annet. Dersom noen musikanter mangler kan dette ødelegge for hele korpset. Det er derfor viktig at du møter på alle arrangementene vi legger opp til for ditt korps, i tillegg til at du selvsagt møter opp på øvingene.

Terminplan blir delt ut for et halvt år om gangen. Det er lurt å notere seg de aktivitetene du skal være med på med en gang du får denne.

Dersom du er syk eller noe kommer i veien er det viktig snarest å gi beskjed til korpsleder eller dirigent.

Det er også viktig å øve på instrumentet mellom øvingene. ”Litt hver dag gjør underverker”.

Hva forventer vi av foreldre/foresatte?

I tillegg til å følge opp musikantene våre, må vi alle stille opp når vi arrangerer dugnad.
Korpset er helt avhengig av disse inntektskildene for å kunne gi musikantene det tilbudet de får i dag.

Korpsets har følgende faste dugnadsaktiviteter:

 • Loppehenting og gjennomføring av loppemarked – høst og vår
 • 17.mai

Har dere nyttige kontakter?

Ta i så fall kontakt med en i styret! Dersom dere har kontakter som kan hjelpe oss, er korpset selvsagt interessert i dette. Stikkord for hva vi har behov for kan være:

 • Instrumenter – sponsing
 • Store biler til frakt av instrumenter, og buss når vi er på tur
 • Container (til loppemarked)
 • Annonsering
 • Diverse til utlodning
 • Vi er også på jakt etter inntektsbringende arbeid

Instrumentet mitt – ansvar og vedlikehold

Så lenge du er medlem får du låne et instrument fra korpset. Instrumentet er verdifullt og det er ditt ansvar å ta godt vare på det. Pakk alltid instrumentet ned i kassen etter bruk. Da er det godt beskyttet.

Dersom noe går i stykker på instrumentet, må du få det reparert så raskt som mulig. Ta snarest kontakt med instrumentforvalter i styret.

Dersom skaden skyldes slitasje vil korpset dekke dette.

Dersom det skyldes uforsiktighet (mistet i gulvet, trakket på, lagt ute i regnet osv.) må du selv dekke reparasjonen.

Pass spesielt på følgende

 • Treblåseinstrumenter (fløyte, klarinett og saksofoner) liker ikke fukt eller store temperatursvingninger.
 • Klarinetter: Pass spesielt godt på munnstykkene
 • Trombonesliden: Faller den i gulvet blir det bulk og umulig å spille.
 • Ventilhus på kornetter, horn, baryton og tuba: Hvis instrumentet faller i gulvet eller du legger noe tungt på instrumentkassen kan ventilhuset bli skjevt og ventilene sitter dermed fast.

Hvordan du skal vedlikeholde instrumentet ditt får du vite av instruktøren din.

Klarinettister, saksofonister og slagverkere

Dere får utdelt følgende materiell fra korpset pr år:

 • 2 pakker med fliser
 • 1 sett trommestikker

Forbruk utover dette må dere dekke selv. (Kontakt materialforvalter for informasjon om hvor dere kan henvende dere.)

Hvordan vi er organisert

Årsmøte er korpsets øverste organ. Her har alle musikanter over 15 år stemmerett. Foreldre/foresatte har stemmerett på vegne av de som er under 15 år.

Styret er ansvarlig for den daglige drift, og består av:

 • Styreleder
 • Nestleder
 • Økomomiansvarlig
 • Sekretær
 • To styremedlemmer
 • To vararepresentanter

Korpsene er inndelt etter følgende hovedprinsipper:

 • Aspirantkorps: 4. klasse (men rekrutterer også fra 2/3 klasse)
 • Juniorkorps: 5. klasse og 6. klasse
 • Hovedkorps: Fra 6. – 7. klasse – ut videregående skole
 • Det siste året man har lov å spille i skolekorps er det året man fyller 19 år.

Dirigent

Dirigenten har det musikalske ansvaret for sitt korps. Dirigent for Hovedkorpset har det overordnete ansvaret, samkjører korpsene og har hovedkontakten med instruktørene.