Kontaktinformasjon

Vi er avhengige av å ha riktig kontaktinformasjon for alle foreldre og musikanter. De som ikke har levert inn skjema med kontatkinformasjon bes gjøre det enten ved å sende informasjonen til skjoldkorps@gmail.com, eller ved å levere skjemaet på en øving.

Skjemaet kan lastes ned her.