Konkurranse

noterKISS – Solist- og ensemblekonkurranse
Søndag 16. november 2014

Velkommen til årets solist- og ensemblekonkurranse arrangert av Skjold skoles musikkorps i samarbeid med Irene Graven og Bergen kulturskole. Konkurransen foregår i Bergen kulturskoles lokaler.

Det konkurreres i følgende klasser for solister og ensembler:

Klasse Født Maksimal spilletid
Solist 10 år 2004 4 minutter
Solist 11 år 2003 4 minutter
Solist 12 år 2002 4 minutter
Solist 13 år 2001 4 minutter
Solist 14 år 2000 8 minutter
Solist 15 år 1999 8 minutter
Solist 16-17 år 1997-1998 8 minutter
Solist 18-19 år 1995-1996 8 minutter
Klasse Født Maksimal spilletid
Ensemble 10-11 år 2003-2004 4 minutter
Ensemble 12-13 år 2001-2002 4 minutter
Ensemble 14-15 år 1999-2000 8 minutter
Ensemble 16-19 år 1995-1998 8 minutter

Informasjon om konkurransen:

  • Konkurransestart kl 11:30 – avsluttes med premieutdeling og festkonsert kl. 17:00.
  • Kafeen er åpen fra kl 10:30.
  • Poengsum og plassering blir opplest under premieutdelingen.
  • Bruk av pianist må organiseres av deltakerne selv.
  • Konkurransen vil følge samme regler som for NM solist og ensembler.

Deltakeravgift kr. 250 per deltaker for første konkurranse en deltar i, deretter kr. 150 per konkurranse en deltar i (altså kr. 400 om en deltar som solist og i ett ensemble). Det er gratis for publikum å høre på fremføringene. Festkonsert kr. 50.

Påmelding gjøres fra www.skjoldkorps.no innen søndag 19. oktober. Betaling gjøres til Skjold skoles musikkorps, Postboks 228, 5858 Rådal, Bankkonto 3411.20.25075.

Spørsmål kan rettes til skjoldkorps@gmail.com.